En Son Makaleler
Son İçtihatlar
Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin hukuki sonuçları hakkında Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı
Sosyal Medyada Paylaş >

YHGK, 20.04.2016, E. 2014/2-695, K. 2016/522 Kararı!

Taraflar arasındaki “boşanma ve fer’ileri” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli 2. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19.12.2012 gün ve 2012/455 E., 2012/1020 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.
Hukuk Dairesinin 27.06.2013 gün ve 2013/5480 E., 2013/18157 K. sayılı ilamı ile; 

(...Davalı, davaya cevap vermemiş, ön inceleme duruşmasında "boşanmak istemediğini" ifade etmiştir. Mahkemece, ön inceleme duruşması sonucunda "tahkikata geçilmesine" karar verilip, davacının daha önceden göstermiş olduğu delillerin toplanmasına karar verildiği halde, davalıya delil göstermesi ve delillerini sunması için imkan tanınmamış, tahkikat için belirlenen duruşmada davacının

Sistemimizde bulunan İçtihatların tamamını okumak için.
Lütfen Üye Girişi Yapınız.
Adres :
Atalar Mh. Köroğlu Cad.
No : 30/2 Kartal / İST.
Tel :
0(216) 473 33 55
EMail :
info@hukukodasi.com
Copyright © 2014 Hukuk Odası | Tüm Hakları Saklıdır
Created By